BEJČKOVÁ, Jana. Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO