HLAVÁČKOVÁ, Petra. Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO