HLAVÁČKOVÁ, Petra. Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO