KLEINEROVÁ, Zuzana. Kresba [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34413. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO