MIKUŠKOVÁ, Nina. Trees Have the Power [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Marta Kovářová.

Uložit do Citace PRO