BUDÁČ, Peter. Precizní zdroje referenčního napětí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34417. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zobač,, Martin Zobač,, Martin.

Uložit do Citace PRO