BAŘINA, Karel. Nízkorozpočtové tiskoviny [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.
Uložit do Citace PRO