NOVÁK, Kamil. Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce František Prokeš.

Uložit do Citace PRO