KLEMENT, Robert. Měření rezonančních vlastností plazmonických nanostruktur v transmisním a reflexním režimu spektroskopie dalekých polí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO