NAVRÁTILOVÁ, Barbora. Aplikace řídkých reprezentací dat [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34436. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO