CROCKER, T., R. THAMBURAJ a A. K. NAGAR. Segmentation techniques in X-ray images for the analysis of mango stem boring insects. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(1), 33-41 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2014.03
Uložit do Citace PRO