MARTIŠEK, D. a H. DRUCKMÜLLEROVÁ. Multifocal image processing. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(1), 77-90 [cit. 2021-04-12]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2014.06
Uložit do Citace PRO