POHL, Jan. Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34446. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Jirsík.

Uložit do Citace PRO