NAJVAR, Petr. Konstrukce plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.

Uložit do Citace PRO