ZOBAČ, Evžen. Použití fluorescenčního holografického mikroskopu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kolman.

Uložit do Citace PRO