VALA, Martin. Výzkum spolehlivosti pájených spojů v dusíkové atmosféře [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34464. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO