NERADIL, Petr. Montáž vývodů pomocí tvrdých pájek na keramickém substrátu [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Alexandr Otáhal.

Uložit do Citace PRO