SEDLÁŘ, Tomáš. Bezdrátový systém pro ovládání elektrických zařízení v domácnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Čožík.
Uložit do Citace PRO