KREJČÍ, Tomáš. Vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001-2012 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34485. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO