MAKUTA, Peter. Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34491. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.
Uložit do Citace PRO