CHALOUPKOVÁ, Jolana. Víceúčelová aréna Brno [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO