NOVÁČEK, Jaroslav. Studium objemových změn pojivových silikátových směsí [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34544. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO