HÝL, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3455. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.

Uložit do Citace PRO