FIALOVÁ, Barbora. Uhlíkové nanotrubičky ve stavebních materiálech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34559. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Pavel Rovnaník.
Uložit do Citace PRO