ZELINKA, Petr. Kriminalita na internetu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Tomáš Soukup.
Uložit do Citace PRO