PITNER, Jakub. Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3461. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO