OPRCHALOVÁ, Marie. Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34620. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO