BOHUŠ, Štěpán. Vývoj nových druhů plynotěsných a vodotěsných povrchových úprav [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34626. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO