TREJTNAR, Radek. Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje [online]. Brno [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34629. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO