SMOLKA, Radim. Konstrukční detaily z druhotných surovin pro opláštění budov [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34632. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.

Uložit do Citace PRO