JUCHELKOVÁ, Pavlína. Membrány nad kruhovým a eliptickým půdorysem [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34641. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Stráský.
Uložit do Citace PRO