LEGUT, Dana. Zakládání na objemově nestálých zeminách [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34644. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Antonín Paseka.

Uložit do Citace PRO