SOPOUŠKOVÁ, Petra. Obnova Starého Brna [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34650. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO