GEJDOŠ, Pavel. Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34655. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Podrábský.
Uložit do Citace PRO