DRUŽBÍK, Michal. Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Míškovicích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.

Uložit do Citace PRO