FIALA, Adam. Úprava betonové průvlakové konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO