FILIPU, Martina. Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.
Uložit do Citace PRO