KAZDA, Zbyněk. Řízení průběhu zakázky organizací [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO