CZÍRIA, Kornél. Vybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Bureš.
Uložit do Citace PRO