BURDA, Patrik. Návrh a posouzení ŽB stropní konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivana Švaříčková.
Uložit do Citace PRO