HLÁSKOVÁ, Michaela. Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Kledus.
Uložit do Citace PRO