BOSÁK, Jan. Vzduchotechnika jednotky Intenzivní péče [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO