POŠVÁŘOVÁ, Miloslava. Metodika posuzování konstrukcí pozemních staveb vyrobených z patinující oceli pro soudní znalce [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3478. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Leonard Hobst.
Uložit do Citace PRO