BOMBERA, Jan. Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice - Nezamyslice [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.
Uložit do Citace PRO