BETÁŠ, Michal. Biotechnologický Pavilon M Mendelovy univerzity Brno, technologická etapa založení stavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34795. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO