BEDNÁŘOVÁ, Zuzana. Novostavba rodinného domu s malířským ateliérem a galerií [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34796. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO