HOZA, Martin. Pilotové základy - energetické piloty [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34823. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.

Uložit do Citace PRO