HUSÁRIKOVÁ, Natália. Statické řešení částí textilních konstrukcí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34829. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jiří Kytýr.

Uložit do Citace PRO