ILČÍK, David. Železobetonová nosná konstrukce bytového domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO