INDROVÁ, Andrea. Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34839. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Stanislav Kutálek.

Uložit do Citace PRO