HÁVA, Lukáš. Zaměření hranice rozvodí u lokality Rakovecké údolí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Zdeněk Fišer.
Uložit do Citace PRO